Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Tesliću

Zaključak o prodaji nepokretnosti

mailprint fav manja slovaveća slova

 

Sud je u predmetu broj: 87 0 V 015048 16 I 2 donio zaključak kojim se određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem izvršenika N. Ž. i N. M., oboje iz G. Š., opština T, označene kao:

- k.č.br. 377/4 upisana u z.k.ul. br. 285. k.o. SP Šnjegotina Gornja, na ime N. Ž. iz Š. G. sa udjelom 1/1.

Ročište za prodaju nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem održaće se dana 25.12.2018. godine u 08,00 časova u zgradi Osnovnog suda u Tesliću, sudnica broj 3.

Dodatne informacije o sudskoj prodaji mogu se pronaći na oglasnoj tabli suda zaključak broj: 87 0 V 015048 16 I 2 od 08.11.2018. godine.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh