• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Tesliću

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  ZAKON O SUDOVIMA REPUBLIKE SRPSKE                                               

  Osnovni sud u Tesliću je mjesno nadležan za teritoriju opštine Teslić.

  Osnovni sud je nadležan za:
        1.   U krivičnim predmetima:
  a) da u prvom stepenu sudi:
  -  za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
  -  za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda,
  -  u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;
  b) da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
  c) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
  d) da odlučuje o brisanju osude i prestanak mjera bezbijednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i
  e) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.
         2.    U građanaskim predmetima da u prvom stepenu sudi:
  a) u svim građanskim sporovima i
  b) u vanparničnom postupku.
          3.    U drugim predmetima:
  a) da sprovodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;
  b) da određuje mjere obezbjeđenja, ako zakonom nije drugačije određeno;
  c) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;
  d) da obavlja zemljišno-knjižne poslove, u skladu sa zakonom;
  e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;
  f) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši okružni sud;
  g) da vrši poslove upisa u registar pravnih lica i samostalnih preduzetnika ako je to zakonom utvrđeno;
  h) da vrši druge poslove određene zakonom.

   

  899 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1