• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Tesliću

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspored poslova na odgovarajuće organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova.


  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

    organizaciona jedinica sudijskih poslova,
    odjeljenje sudske uprave,
    odjeljenje za računovodstvene, administrativno-tehničke i pomoćne poslove 
    
  Osnovni sud u Tesliću ima sledeća sudska odjeljenja iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova:


    krivično odjeljnje
    građansko odjeljenje (parnično i vanparnično)
    prekršajno odjeljenje

  467 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1