Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Tesliću

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Osnovni sud u Tesliću

Naziv suda : Osnovni sud u Tesliću

Predsjednik suda : Ljiljana Mikanović

Podpredsjednici suda :

Adresa : Karađorđeva bb, 74270 Teslić

Telefon : 053 431 559 - Centrala

Telefon : 053 431 559 lokal 102 - Pisarnica

Telefon : 053 433 663 - Tehnički sekretar suda

Telefaks : 053 433 663

Elektronska pošta : ossud-teslic@pravosudje.ba

Elektronska pošta : osteslic@teol.net

Web stranica : https://ossud-teslic.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 07:00 - 15:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak. Uvjerenja se, na pismeni zahtjev, izdaju isti dan.

Osoba za odnose s javnošću : Suzana Bajbić-Borić

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 053 431 559

Službenik za informisanje : Milena Pejičić

Kontakt telefon službenika za informisanje : 053 433 663

Kontakt e-mail službenika za informisanje : milena.pejicic@pravosudje.ba