Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Tesliću

Zaključak o prodaji

Sud je u predmetu broj: 87 0 Rs 013098 20 I 3, donio zaključak kojim se određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem izvršenika označene kao:

Nepokretnosti upisane u A-popisni list ZK uloška br. 2283 k.o. Teslić Grad, označenih kao k.č.br. 905/0 Industrijski krug Borja, površine 7567 m2 i k.č.br. 904/3 Industrijski krug Borja, površine 96.383 m2 sa pripadajućim objektima u privredi i postojećom infrastrukturom i nepokretnosti upisanih u B-vlasnički list u korist tražioca izvršenja Akcionarsko društvo za preradu drveta “Nova Borja” Teslić ul. Svetog Save br. 96. u obimu 1/1, procjenjene vrijednosti u iznosu od 7.869.477,73 KM.

Ročište za prodaju nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem održaće se dana 11.11.2020. godine u 08,00 časova u zgradi Osnovnog suda u Tesliću.

Dodatne informacije o sudskoj prodaji mogu se pronaći na oglasnoj tabli suda zaključak broj: 87 0 Rs 013098 20 I 3 od 23.09.2020. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Zaključak o prodaji