Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Tesliću

Zaključak o prodaji nepokretnosti


Sud je u predmetu broj: 87 0 Ip 007562 17 Ip 4  donio zaključak kojim se određuje ročište za prodaju nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem izvršenika M. r. k. „B“ vl. M. B. iz T., ul. M. G. br.2, označene kao:

- k.č. br. 1673/0 „Bare“ dvorište, stambeno poslovna zgrada i pomoćna zgrada, upisana u z.k. ul. br. 1287 k.o. Teslić Grad i list nepokretnosti broj 1291/1 k.o. Teslić Grad, ukupne površine 639 m2, procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 126.000,00 KM,

- k.č. br. 56/2 „Na vrh polja“ poslovna zgrada ekonomsko dvorište površine 1395 m2, upisana u z.k. ul. br. 209 k.o. SP Stenjak upisana i posjedovni list 643/2 k.o. Stenjak, procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 329.656,91 KM,

- k.č. broj 651/1 „Trosoban stan“ u ulici Karađorđeva L F2, površine 86,65 m2,  upisan u Knjigu uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova list broj 4597 k.o. Teslić – grad, procijenjene tržišne vrijednosti u iznosu od 116.977,50 KM,
a koje sve nepokretnosti su sada upisane u vlasništvu M. rođ. Đ. N. u dijelu sa 2/3 i M. (B.) I. iz Teslića u dijelu sa 1/3, pravnih sljednika umrlog izvršenika M. B.

Ročište za prodaju nepokretnosti usmenim javnim nadmetanjem održaće se dana 29.10.2019. godine u 09,00 časova u zgradi Osnovnog suda u Tesliću, sudnica broj 10.

Dodatne informacije o sudskoj prodaji mogu se pronaći na oglasnoj tabli suda zaključak broj: 87 0 Ip 007562 15 Ip 4  od 30.08.2019. godine.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Zaključak o prodaji