Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Tesliću

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja i potvrde

Izdavanje uvjerenja i potvrda

Osnovni sud u Tesliću izdaje sledeća uvjerenja i potvrde:

• uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
• uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak
  i da nije prekršajno kažnjavano,
• uvjerenje da lice nije lišeno roditeljskog prava,
• uvjerenje da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti,
• potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut bračni spor
  ili bilo koja druga vrsta spora.

Za izdavanje ovih potvrda i uvjerenja potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje uvjerenja odnosno potvrde.

Popunjene zahtjeve za izdavanje potvrde odnosno uvjerenja predaju se u kancelariji broj 6.


Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Osnovnim sudom u Tesliću. Uvjerenje se izdaje za pravna i fizička lica.


Uvjerenje o zabrani obavljanja djelatnosti

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti.
 

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti je izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora. Obrazac zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti u ovom sudu kancelarija broj 6. počev od 01.04.2017. godine, kada je u ovom sudu počela primjena Modula za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh