Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Tesliću

Sedmica sudske nagodbe

02.09.2020.

Sedmice sudske nagodbe organizuje se u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH u periodu od 21. septembra do 02. oktobra 2020. godine.
Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao  prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.
U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji predmeti se vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od slijedećih načina:
- samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;
- samostalno ili preko zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;
- zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Detaljnije informacije o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ možete pogledati na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Tesliću i na web stranici ovoga suda na kojoj možete preuzeti Obavještenje za stranke o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Sedmica sudske nagodbe