Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Tesliću

mail print fav manja slovaveca slova

Nadovjera i ovjera dokumenata

U Osnovnom sudu u Tesliću vrši se :

  • Nadovjera dokumenata  APOSTILLE pečatom za upotrebu dokumenata u inostranstvu.

Svaka isprava izdata u opštini Teslić  mora biti posebno (međunarodno) ovjerena kod ovog suda da bi vrijedila na području druge države. Nadovjera isprava za upotrebu u inostranstvu vrši se u pisarnici Osnovnog suda u Tesliću. Za sve druge isprave koje nisu izdate u opštini Teslić, nadovjera se radi u sudu opštine u kojoj je izdata (tj. u mjesno nadležnom sudu).Cijena ovjere  APOSTILLE  pečatom po dokumentu je 15,00 KM.

  • Ovjera Ugovora o otkupu stanova, do promjene Zakona o privatizaciji stanova.

Cijena ovjere Ugovora o otkupu stana je 105,00 KM.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh