Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Tesliću

Aktuelnosti

   1 - 6 / 52  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Sadržaj polugodišnjeg izvještaja

Sadržaj polugodišnjeg izvještaja

Izvještaj o poštovanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01. do 30.06.2019. godine

Izvještaj o radu za period od 01.01. do 30.06.2019. godine

Izvještaj o radu za period od 01.01. do 30.06.2019. godine

Plan rješavanja predmeta za 2019. godinu za period od 01.01. do 30.06.2019. godine realizovan je sa 56,11 %.

Realizacija plana rješavanja predmeta za period od 01.01. do 31.03.2019. godine

Realizacija plana rješavanja predmeta za period od 01.01. do 31.03.2019. godine

Realizacija Plana rješavanja predmeta u Osnovnom sudu u Tesliću za period od 01.01. do 31.03.2019. godine je 35,68 %.

Sedmica sudske nagodbe

Sedmica sudske nagodbe

U Osnovnom sudu u Tesliću u periodu od 13-24. maja 2019. godine, održaće se sedmica sudske nagodbe.

Odluka o predvidivim rokovima za 2019. godinu

Odluka o predvidivim rokovima za 2019. godinu

U skladu sa članom 10. stav 2. Pravilnika o vremenskim okvirima za postupanje po predmetima u sudovima i tužilaštvima BiH, predsjednica Osnovnog suda u Tesliću donijela je, uz prethodno pribavljeno mišljenje kolegija predsjednika suda, Odluku o predvidivim rokovima za 2019. godinu.

Sadržaj godišnjeg izvještaja

Sadržaj godišnjeg izvještaja

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01. do 31.12.2018. godine

   1 - 6 / 52  >