Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

 

Sudska praksa

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 13. i 15. oktobra 2020. godine

U prilogu možete preuzeti informacije o novim presudama Evropskog suda za ljudska prava: Koychev v. Bulgaria, Marin Yosifov v. Bulgaria, Ádám and Others v. Romania, Frâncu v. Romania, Gafiuc v. Romania, Karapetyan v. Georgia, Akbay and Others v. Germany, Guz v. Poland.

15.10.2020.

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 6. i 8. oktobra 2020. godine

U prilogu možete preuzeti informacije o novim odlukama/presudama Evropskog suda za ljudska prava: Muhović i Lekić i 12 drugih protiv Bosne i Hercegovine, I.S. protiv Švicarske, Bajčić protiv Hrvatske, C. protiv Hrvatske, Gogić protiv Hrvatske, Gelevski protiv Sjeverne Makedonije i Jecker protiv Švicarske.

09.10.2020.

Panel za ujednačavanje sudske prakse iz krivične oblasti 05.10.2020.

više

O nama

O nama

Centar je odjel Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH čija je uspostava počela tokom 2006. godine. Osnovna funkcija Centra je omogućiti pristup pouzdanim pravnim informacijama.

30.03.2020.

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju se bavi pitanjima koja su u vezi sa edukacijom sudija i tužilaca, te pitanjima koja su u okviru nadležnosti Centra za sudsku dokumentaciju.

08.02.2018.

više

RSS feed
Zakoni
Adresar pravosuđa
Brzi linkovi
Aktuelnosti

Dvanaest godina Centra za sudsku dokumentaciju Sekretarijata VSTV-a

(Sarajevo, 28. maj 2020. godine) – Centar za sudsku dokumentaciju Sekretarijata (CSD) Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) danas obilježava dvanaest godina svoga rada.

28.05.2020.

Obuka o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i njenoj primjeni za više pravne savjetnike za sudsku praksu

Obuka je organizovana uz podršku Vijeća Evrope, u okviru projekta “Daljnja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nacionalnom nivou u Bosni i Hercegovini”.

10.04.2020.

Prezentacija baze sudskih odluka u CEST-u RS-a za novoimenovane sudije i javne tužioce

Predstavnici Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine su u utorak, 2. aprila 2019. godine, održali prezentaciju baze sudskih odluka za novoimenovane sudije i javne tužioce u Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj.

02.04.2019.

Ostale aktuelnosti